Witamy w P.H.H. Kemiko sp. z o.o.

SZANOWNI PAŃSTWO

P.P.H. "KEMIKO" Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które od 1988 roku zajmuje się problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych w oparciu o stałe instalacje gaśnicze oraz systemy sygnalizacji pożaru.

Początkowy okres rozwoju naszej działalności to produkcja tryskaczy ampułkowych. Następne etapy to projektowanie, kompletacja urządzeń oraz wykonawstwo instalacji gaśniczych w oparciu o projekty własne lub powierzone, a także przeglądy i konserwacje instalacji tryskaczowych.

Współpraca z rzeczoznawcami d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, opiniującymi i zatwierdzającymi wszystkie nasze opracowania, gwarantuje nie tylko wysoką jakość, ale i bezproblemowy odbiór realizowanych inwestycji.

Wzrastające wymagania w odniesieniu do jakości i niezawodności działania urządzeń stałych instalacji gaśniczych stały się impulsem dla poszukiwań odpowiedniego partnera - producenta urządzeń p.poż.

Od 1992 roku nawiązaliśmy współpracę z amerykańską firmą GRINNELL R (należącą do międzynarodowego koncernu Tyco International Ltd. Company ) produkującą od przeszło 150 lat urządzenia dla instalacji tryskaczowych i zraszaczowych. Rozpoczęcie współpracy z firmą GRINNELL R oraz prowadzenie dystrybucji jej produktów pozwoliło nam na wprowadzenie na nasz rynek szerokiej gamy wyrobów o bardzo wysokim standardzie jakościowym.

Współpraca z firmą GRINNELL R to nie tylko wysokosprawne i niezawodne urządzenia, ale dostęp do wiedzy technicznej pomagającej nam w rozwiązywaniu problemów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Mamy również wieloletnie doświadczenia w kontaktach z wiodącymi producentami urządzeń do systemów sygnalizacji pożaru, które możemy instalować łącznie z instalacjami tryskaczowymi wyposażonymi w urządzenia firmy GRINNELL R.

Gruntowna wiedza i bogate doświadczenie praktyczne pozwalają nam na prowadzenie kompleksowego projektowania instalacji p.poż. obejmującego:

- projektowanie we wszystkich fazach od założeń do projektu wykonawczego

- ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- uzgodnienia i weryfikację projektów na zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami

- doradztwo i konsultacje projektowe.

Posiadamy szeroką wiedzę na temat wymogów polskiej normy tryskaczowej PN-M-51540, a także światowych standardów (NFPA ; VdS) w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Projekty instalacji i kalkulacje hydrauliczne wykonujemy przy pomocy najnowszej wersji oprogramowania HYDRACAD R, które posiada rekomendacje VdS i FM.

Zapraszając do współpracy z naszą firmą zapewniamy , że jesteśmy w stanie pomóc Państwu w rozwiązaniu wszelkich problemów w zakresie zabezpieczenia p.poż. i w dostawie najnowocześniejszych urządzeń produkowanych przez firmę GRINNELL R.

Ponadto gwarantujemy Państwu fachowy montaż i obsługę tych nowoczesnych urządzeń oraz ich serwis i konserwację w trakcie późniejszej eksploatacji.

W następstwie zmian organizacyjnych w ramach koncernu Tyco International Ltd. Company od roku 2001 urządzenia firmy GRINNELL R są rozprowadzane w Europie pod nazwą handlową TYCOBuilding Services Products.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.P.H. KEMIKO Sp. z o.o.

00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28 B

tel./fax 840-45-89,tel. 851-25-08, 851-25-09

NIP: 521-008-59-85

REGON: 008105483

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd rejestrowy przechowujący dokumentację Spółki:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN

KRS pod numerem: 0000070304